Bảng giá

GIÁ TRỊ 1 ĐƠN HÀNG BAO GỒM:

1 – Tiền hàng
2 – Phí mua hàng
3 – Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc (nếu có)
4 – Phí vận chuyển Quốc tế (Trung Quốc – Việt Nam)
5 – Phí Giá trị tăng thêm (nếu có): Gia cố hàng hóa, Kiểm đếm, Đóng kiện gỗ

TRONG ĐÓ:

1 – TIỀN HÀNG

Là tiền hàng của đơn hàng phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng tiền hàng của tất cả các link sản phẩm chứa trong đơn hàng đó (không bao gồm các link sản phẩm có trạng thái Hủy)

Trong đó: Tiền hàng của 1 link sản phẩm = Đơn giá * số lượng đặt .

2 – PHÍ MUA HÀNG

Là phí dịch vụ giao dịch mà khách hàng trả cho NhapHangNhanh để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua đơn hàng cho quý khách theo yêu cầu trên đơn. Xem chi tiết chính sách tại đây.

PHÍ MUA HÀNG
Trên 100 triệu 1.2%
Từ 40 – 100 triệu 1.5%
Từ 2 – 40 triệu 2%
Dưới 2 triệu 3%
Phí tối thiểu 1 đơn hàng 10.000 VNĐ

Ví dụ: Đơn hàng 10123 có giá trị đơn hàng là 60.000.000 VNĐ trong đó tiền hàng là 55.000.000 VNĐ có % tính phí là 1.5% –>> Phí mua hàng: 55,000,000*1.5%= 825.000 VNĐ

Lưu ý: Nếu phí mua hàng sau khi tính < 10.000 VNĐ => Mặc định phí mua hàng tối thiểu là 10.000 VNĐ

3 – PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC

Là chi phí phải trả cho đơn vị vận chuyển nội địa Trung Quốc để vận chuyển hàng hóa của khách hàng từ địa điểm của người bán tới kho của NhapHangNhanh tại Trung Quốc . Phí này NhapHangNhanh là đơn vị trung gian thu hộ từ khách hàng để trả cho đơn vị vận chuyển.

Phí vận chuyển này tùy vào mỗi shop và không có 1 mức phí cụ thể. Thông thường, các shop trên taobao.com, tmall.com thường miễn phí khoản vận chuyển này cho khách hàng.

4 – PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ TRUNG QUỐC – VIỆT NAM

Là chi phí chuyển hàng từ Trung Quốc về các kho của NhapHangNhanh tại Việt Nam. Chi phí này NhapHangNhanh là đơn vị thu hộ từ khách hàng và trả cho đối tác vận chuyển. NhapHangNhanh chỉ sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh cho toàn bộ đơn hàng, xem chi tiết chính sách tại đây.

Nhaphangnhanh có 2 line vận chuyển như sau:

4.1 Chuyển phát nhanh (CPN)

Thời gian hàng về kho HN 2-4 ngày trong điều kiện thông quan bình thường

(Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 09/06/2023)

Tiền hàng 1 tháng Mức VIP Kho HN Kho HCM
<20 triệu /Tháng VIP 0 22.000 27.000
<50 triệu /Tháng hoặc tổng tích lũy >500tr VIP 1 17.000 22.000
<200 triệu /Tháng hoặc tổng tích lũy trên 1 tỷ VIP 2 15.000 20.000
> 200 triệu /Tháng hoặc tổng tích lũy trên 3 tỷ VIP 3 12.000 17.000


 *Lưu ý: Với tất cả các kiện hàng, chúng tôi sẽ tính cân nặng theo 2 cách: 

-> Cân nặng thực: là cân nặng thực tế của kiện hàng

-> Cân nặng quy đổi: là cân nặng được quy đổi theo thể tích được tính theo công thức: Dài * Rộng * Cao/ 6000

+ Nếu cân nặng quy đổi > cân nặng thực tế của kiện hàng, chúng tôi sẽ tính PVC theo cân nặng quy đổi.

+ Nếu cân nặng quy đổi < cân nặng thực tế của kiện hàng, chúng tôi sẽ tính PVC theo cân nặng thực tế.

 

Nhaphangnhanh không làm tròn cân nặng. Riêng các đơn hàng mua hàng hộ có cân nặng thực dưới 0.5kg sẽ được tính là 0.5kg.

 

 

5. PHÍ GIÁ TRỊ TĂNG THÊM

5.1 PHÍ KIỂM ĐẾM HÀNG 

Là phí dịch vụ GTGT mà Khách hàng phải trả cho Nhaphangnhanh nếu sử dụng dịch vụ kiểm đếm. Gói dịch vụ này đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu hoặc giao lỗi. Khi đặt hàng quý khách có thể tùy chọn sử dụng gói dịch vụ này. Xem chi tiết chính sách tại đây.

Số lượng sản phẩm/đơn Đơn giá/SP trung bình >= 10 tệ Đơn giá/SP trung bình < 10 tệ
>500 sản phẩm 1.000 VNĐ 700 VNĐ
101-500 sản phẩm 1.500 VNĐ
11-100 sản phẩm 2.000 VNĐ
3-10 sản phẩm 3.500 VNĐ 1.000 VNĐ
1-2 sản phẩm 5.000 VNĐ 1.500 VNĐ

Phí kiểm đếm hiển thị khi đơn hàng được chuyển trạng thái sang Đã mua hàng. Phí kiểm đếm trung bình trên 1 sản phẩm được tính theo Tổng số lượng sản phẩm của đơn hàng và Đơn giá trung bình của 1 sản phẩm.

Ví dụ: Đơn hàng có 150 sản phẩm, Tiền hàng là 5,000,000 VNĐ

  • Đơn giá/SP trung bình = 5,000,000/150= 33,333 VNĐ quy đổi thành 9,4 Tệ < mức 10 Tệ
  • Đơn giá kiểm đếm là 700 VNĐ
  • Phí kiểm đếm của đơn hàng = 700*150= 105,000 VNĐ

5.2 PHÍ ĐÓNG KIỆN GỖ VÀ GIA CỐ 

Đóng gỗ, gia cố là hình thức hạn chế rủi ro đối với các mặt hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. Khi đặt hàng Khách hàng có thể tùy chọn dịch vụ GTGT này. Xem chính sách chi tiết tại đây.

Phí đóng kiện gỗ,gia cố bao gồm phí gia công và vật dụng sử dụng để đóng kiện, được NhapHangNhanh quy đổi phí theo cân nặng tính tiền của kiện sau khi gia cố như sau:

Cân nặng đầu tiên Cân nặng tiếp theo
Phí Đóng Kiện Gỗ 20 tệ 0,8 tệ

(*) Cân nặng quy đổi của kiện = [Dài (cm) X Rộng (cm) X Cao (cm)] / 6000

Ví dụ: Kiện có cân nặng tính phí là 1,67kg => Chi phí đóng kiện gỗ của kiện là 20 tệ + 0,67*0.8 tệ =20,536 tệ

Phí đóng kiện gỗ của 1 đơn hàng = Tổng phí đóng kiện gỗ của tất cả các kiện gỗ chứa trong Đơn hàng đó

5.3 PHÍ LƯU KHO

Là phí mà Khách hàng phải trả cho NhapHangNhanh khi kiện hàng được lưu tại kho Việt Nam của NhapHangNhanh quá thời gian theo quy định. Thông thường khi 1 kiện hàng về kho Việt Nam, NhapHangNhanh sẽ lưu kho tối đa 7 ngày, quá 7 ngày bắt đầu tính phí.

Phí lưu kho của đơn hàng sẽ bằng phí lưu kho của tất cả các kiện hàng thuộc đơn hàng đó (nếu có). Xem chi tiết chính sách tại đây.

Phí lưu kho được tính theo công thức sau: Phí lưu kho của kiện = Số ngày lưu kho (tính phí) * Cân nặng tính tiền của kiện * 2000 VNĐ

Ví dụ: Thời gian nhập kho tại Việt Nam là 12:00 am ngày 04/12. Sau 12:00 am ngày 11/12, chúng tôi bắt đầu tính phí lưu kho cho kiện.

KHÁCH HÀNG BUÔN LỚN VUI LÒNG LIÊN HỆ 0859.59.1688 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT!